VIDEO.«Ես չեմ համեմատում անգամ իմ հմայքը` Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքնահաստատման փուլում գտնվող քաղաքական գործիչ է». 😂😂😂

VIDEO.«Ես չեմ համեմատում անգամ իմ հմայքը` Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքնահաստատման փուլում գտնվող քաղաքական գործիչ է». 😂😂😂

VIDEO.«Ես չեմ համեմատում անգամ իմ հմայքը` Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքնահաստատման փուլում գտնվող քաղաքական գործիչ է». 😂😂😂